Průběh před operací

Předoperační vyšetření

Veškerá nutná předoperační vyšetření jako EKG a velký krevní obraz, mohou být provedena přímo na Clinic for Luck během doby, kdy se budete v klidu připravovat na operační zákrok.

Výjimky – pravidla

 • Operace v plné narkóze
   

  Klienti do věku 40 let
  EKG a velký krevní obraz (obsahuje malý krevní obraz + ionty + jaterní hodnoty + APTT, INR). Toto vyšetření by nemělo být starší než 14 dní. Lékařskou zprávu z tohoto vyšetření přineste s sebou nebo nejlépe zašlete předem na naši e-mailovou adresu a my ji předáme na kliniku.

  Klienti od věku 40 let
  Klient musí podstoupit interní předoperační vyšetření – doporučujeme, abyste si nechali toto vyšetření provést přímo u Vašeho lékaře/Internisty. Toto vyšetření by nemělo být opět starší než 14. Lékařskou zprávu z tohoto vyšetření přineste s sebou nebo nejlépe zašlete předem na naši e-mailovou adresu a my ji předáme na kliniku.

 • Operace v lokální anestézii
  Malý krevní obraz, APTT, INR.
  Toto vyšetření by nemělo být opět starší než 14. Lékařskou zprávu z tohoto vyšetření přineste s sebou nebo nejlépe zašlete předem na naši e-mailovou adresu a my ji předáme na kliniku.
   
 • Klienti od věku 40 let
  Pokud se rozhodnete pro operaci zvětšení prsů, zmenšení prsů nebo modelaci prsů musíte si zajistit mamografické vyšetření a výsledek tohoto vyšetření vzít s sebou na termín konzultace.
   
 • Rizikoví pacienti
  U rizikových pacientů trpících astma, zvýšeným krevním tlakem, cukrovkou nebo křečovými žilami musí být uděleno svolení k operaci od Vašeho specializovaného lékaře a toto potvrzení o svolení k operaci přineste s sebou na termín konzultace.

DOPORUČUJEME

Z profesních zkušeností doporučujeme, abyste si všechna nutná vyšetření provedli u svých ošetřujících lékařů a výsledky vzali s sebou na konzultační termín. Na Vaše přání Vám tato vyšetření budou provedena přímo na klinice – v těchto případech Vám však budou účtovány poplatky dle uvedeného ceníku na našich stránkách.

DŮLEŽITÉ

Mějte, prosím, na paměti, pokud máte pochybnosti, že by operace mohla být z Vašich zdravotních důvodů zamítnuta, měli byste si veškerá vyšetření nechat provést předem u Vašeho ošetřujícího lékaře nebo specialisty v oboru. Takto přijedete na kliniku již s vědomím, že operaci ze zdravotních důvodů v cestě nic nestojí. Byla by opravdu škoda, kdybyste vážili cestu na kliniku a poté museli zjistit, že jste cestu absolvovali zbytečně.

Konzultační termín s Vámi zvoleným doktorem, resp. Vaším anesteziologem

Každé operaci předchází podrobná konzultace se zkušeným doktorem. Při této konzultaci Vás doktor obeznámí s přesným postupem operačního zákroku stejně tak jako s možnými riziky a komplikacemi. Doktor rozhodne, zdali je možné provést operaci dle Vašich představ, případně Vám představí jisté alternativy. Za pomoci galerie fotek před a po zákroku jiných pacientek s podobnou výchozí situací získáte realistickou představu o tom, jak bude vypadat výsledek Vaší operace. Nemějte při pohovoru žádné zábrany, ptejte se na vše, co byste chtěli vědět, doktor Vám vše trpělivě, podrobně a profesionálně vysvětlí.

Našim doktorům leží důvěra jejich pacientů na srdci. Jen pokud svému chirurgovi plně důvěřujete a jste si jisti svým rozhodnutím, může operace proběhnout v optimálním rozpoložení Vašeho těla a ducha. Čím lépe se budete cítit, o to lépe se bude cítit Vaše tělo a bude na reagovat uvolněně na operační zákrok. To, abyste se cítili skvěle, je vedle naší odborné kompetentnosti předpokladem úspěšně povedené operace.

Pokud je operace prováděna v plné narkóze, vysvětlí Vám osobně Váš anestetik kompletní průběh narkózy a možná rizika s ní spojená. Samozřejmě je anestetik přítomen u celého průběhu operace a stará se o Vaše pohodlí.

Po absolvování termínu konzultace Vaší operace si můžete stále ještě zcela v poklidu promyslet, zdali chcete plánovanou operaci stále ještě podstoupit či ne. Toto rozhodnutí Vám náleží do posledního okamžiku před samotnou operací.

Rozhodnutí proti operaci

Pokud by nebylo možné operační zákrok provést ze zdravotních důvodů, dohodneme společně pozdější termín a zaplacená částka na záloze na operaci zůstane na klinice a bude přičtena k operaci v pozdějším termínu. Pokud byste se sami rozhodnuli operační zákrok z jakéhokoliv důvodu nepodstoupit, ponechá si klinika menší obnos ve výši 100,00 € za absolvování konzultačního termínu... v tomto případě žádáme o Vaše pochopení. Můžeme ovšem s klidným svědomím říci, že k rozhodnutí nepodstoupit operaci ze strany klienta dochází opravdu velmi zřídka.

Rozhodnutí pro operaci

Jste si sami svým rozhodnutím jisti a rozhodli jste se pro operaci na Clinic for Luck? Zde naleznete informace k dalšímu průběhu:

Uhrazení zbývající částky

Zbývající náklady (85%) za operaci, pobyt na klinice, laboratorní vyšetření a eventuálně stahovací podprsenku uhradíte přímo na klinice. Platba může proběhnout v hotovosti (preferováno) nebo prostřednictvím platební karty.

3 týdny před operací

 • Vysadit antikoncepci
 • Vysadit léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou jako např. Aspirin
 • Vysadit léky na srážlivost krve či ředění krve, eventuálně možno použít jako náhradu Heparin. Konzultujte prosím se svým lékařem.

Více informací ohledně chování před operací naleznete zde.

Operace

 • 6 hodin před operací je výslovně zakázáno
  • Jakékoliv požívání tekutin (také voda)
  • Jíst
  • Kouřit
  • Žvýkat žvýkačku
  • Požívat léky, drogy či jiné omamné látky
 • Je nutné sundat veškeré šperky jako prstýnky, náramky, řetízky atd., piercingy z jazyka, pupíku, intimních míst atd.
 • Nepoužívat tělová mléka, krémy, mastičky, oleje či jiné látky, které se nanáší na tělo
 • Lékař musí být informován o eventuálním užívání zubních protéz, kardiostimulátoru, těžkých alergiích, poruše srážlivosti krve a jiných obtížích odchylujících se od normálního zdravotního stavu.

Váš lékař Vás bude o požadovaném chování před operačním zákrokem podrobně informovat.

Pobyt na klinice

Délka pobytu na klinice se odvíjí od operačního zákroku, který je podstupován a samozřejmě i od zdravotního stavu klienta. Cena za pobyt na klinice je účtována dle zveřejněného ceníku, 1.900 Kč/noc.

Propuštění z kliniky – opět doma

V případě větší vzdálenosti od naší kliniky Vám doporučujeme, abyste se předem domluvili s Vaším lokálním chirurgem, případně gynekologem – pro případ plánovaným pooperačních převazů, možných pooperačních obtíží nebo eventuálního doplnění obvazového materiálu či léků.

Váš operující chirurg a my jsme Vám po operaci kdykoliv dispozici v případě jakýchkoliv otázek. Pokud by se po operaci objevily silnější, neustupující bolesti nebo závratě, nevolnost a vysoké horečky, informujte, prosím, bezodkladně našeho lékaře, Vašeho ošetřujícího lékaře v místě bydliště nebo nejbližší pohotovostní oddělení.

V žádném případě nepodceňujte termíny kontroly i v případech, že se cítíte dobře a nepociťujete žádné obtíže.