Plastika uší

Krátká a jednoduchá operace

U korekce uší se jedná o velmi krátký a jednoduchý operační zákrok. Odstávající a asymetrické uši mohou být pro jedince značnou psychickou zátěží. Obzvláště děti se stávají ve školách či školkách oběťmi zlých posměšků.

Hlavní příčinou odstávajících uší je nejčastěji vrozená deformita ušních boltců, která je při operačním zákroku odstraněna. Odstávající uši mohou být upravovány zhruba od věku 5 let, jelikož od tohoto věku je růst ušních boltců ukončen.

Operační technika

Korekce uší je zpravidla prováděna v lokální anestezii.

Odstávající uši

Za uchem je odejmut malý proužek kůže a ucho je nářezy chrupavek situováno do správné pozice. Eventuálně je zpoza ucha přebytečná chrupavka odstraněna a nově formována. Případně je ucho současně zmenšováno. Stehy používané na sešití kůže nejsou vstřebatelné a odstraňují se 14.den od výkonu.

Zmenšení uší

Ucho může být zmenšeno maximálně na třetinovou velikost velikosti původní. V průběhu operace je v případě nutnosti zmenšován ušní lalůček. Řez je veden na zadní straně ucha, v chrupavce ušního boltce proto, aby pozdější jizvy byly co nejméně nápadné.

Které metody budou použity a kudy přesně bude řez probíhat, může rozhodnout lékař až při termínu osobní konzultace. Důležité je, že naši lékaři ovládají veškeré operační metody a mohou tedy pro každého pacienta vybrat tu nejvhodnější.

Speciální chování před operací korekce uší

Před korekcí uší nejsou zapotřebí žádná speciální pravidla chování. Zde naleznete všeobecná pravidla chování před operačním zákrokem.

Speciální průběh po operaci korekce uší

Neprodleně po operaci je aplikován speciální obvaz, aby bylo odlehčeno čerstvému sešití. Později postačí, když pacient bude nosit speciální čelenku, kterou obdrží přímo na klinice. Více informací k všeobecnému chování po operačním zákroku naleznete zde.

Rizika

U operace korekce uší se jedná o krátký operační zákrok. Nicméně neexistuje operační zákrok, který by byl absolutně bezrizikový. Váš lékař Vám při konzultačním termínu vše podrobně vysvětlí. Zde se dostanete k výčtu všeobecných rizik plynoucích z operačního zákroku.

Máte ještě otázky?

V INFOBOXu naleznete všechna důležitá fakta ke korekci uší. Jsme Vám kdykoliv k dispozici a rádi Vám detailně vysvětlíme kompletní průběh operace na Clinik for Luck. Těšíme se na kontakt s Vámi!