Objednávkový formulář

:
Plasticko-estetické operace

1) že uděluji panu Karlu Langmajerovi, jakožto správci osobních dat, svobodný souhlas ke zpracování osobních dat, které jsou uvedeny ve výše uvedeném formuláři, k následujícímu účelu: ke zprostředkování výše uvedených služeb, jež jsou ve formuláři specifikovány.

2) že jsem byla / byl náležitě a detailně poučen správcem o právech ohledně ochrany osobních dat. Beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněna / oprávněn tento souhlas zrušit a sice zasláním odpovídající žádosti na emailovou adresu infocz [at] mydreambody [dot] eu; tímto ovšem nebude dotčeno již realizované zpracování osobních dat, které proběhlo účelně ještě před zrušením poskytnutého souhlasu k zpracování osobních dat.